RP-DH1250

RP-DH1250

Technics Pro DJ

Technics DJ برای استفاده تخصصی واقعی. ورودی بالا و دامنه فرکانس عریض برای کنترل. مکانیسم چرخان برای کنترل حالت آزاد.

بستن

مشخصات

طراحی شده برای استفاده تخصصی

طراحی شده برای استفاده تخصصی

• Flagship DJ.‎
• شامل سیم های از راه دور iPhone درون خطی و مارپیچی OFC جداشدنی می شود.
• دستگاه های درایور با درجه بندی تخصصی 50 میلی متری.
• واکنش فرکانس 5 هرتز - 30 کیلوهرتز.

ویژگیها

RP-DH1250
Flagship DJ
دستگاه های درایور با درجه بندی تخصصی 50 میلی متری
واکنش فرکانس 5 هرتز - 30 کیلوهرتز

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر