RP-HJE125

RP-HJE125

نگه داشتن با تنظیم و تناسب ارگونومی برای جایگیری راحت

این هدفون های درون گوشی نوع کانالی از نظر ارگونومی برای جایگیری راحت طراحی شده اند.آنها ضمن بازتولید صدایی شفاف و واضح برای شنیدن، نویز محیط را مسدود می کنند.

بستن

مشخصات

ویژگیها

ERGOFIT برای نهایت راحتی
مجموعه وسیعی از تنوع رنگ
دسته روی گوش نرم کوچک/ متوسط/ بزرگ

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر