دوشاخه هوشمند اختیاری KX-HNA101UEW

KX-HNA101UEW

دوشاخه هوشمند اختیاری

لوازم جانبی برای سیستم شبکه خانگی پاناسونیک

close
^

مشخصات

ویژگیها

دوشاخه هوشمند اختیاری KX-HNA101UEW
محدوه بزرگ از طریق DECT
جفت سازی با یکبار فشار
حداکثر وات

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    دوشاخه هوشمند اختیاری KX-HNA101UEW