تلفن KX-TS۵۲۰

تلفن KX-TS۵۲۰

KX-TS520

از کیفیت بالای تلفنهای پاناسونیک لذت ببرید

KX-TS520

بستن

ویژگیها

تلفن KX-TS۵۲۰
امکان یکبار تماس تا ۳ شماره
شماره گیری مجدد
ثبت آخرین شماره
کنترل صدای الکترونیک
۴مرحله

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تلفن KX-TS۵۲۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English