تلفن KX-TG1711

تلفن KX-TG1711

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TG1711
رنگها:
Color::KX-TG1711B
Color:سفید:KX-TG1711W
نمایشگر روشن دارای قابلیت خواندن آسان
دفترچه تلفن با 50 نام و شماره
شناسه تماس گیرنده با 50 گزارش تماس ایستگاه

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر