تلفن KX-TG2712

KX-TG2712

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TG2712
ال سی دی تکرنگ ۱.۴اینچی
کپی دفترچه تلفن
ساعت زنگدار

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تلفن KX-TG2712

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English