تلفن مدل KX-TG7841

KX-TG7841

تلفن بی سیم دیجیتال با سیستم Link-to-Cell و 1 گوشی

close
^

مشخصات

ویژگیها

تلفن مدل KX-TG7841
Link-to-Cell
کاهش نویز
سیستم منشی تلفنی با هدایت پیام

هیجات زده بشو

فیلم عملکرد کاهش نویز

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تلفن مدل KX-TG7841

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English