گوشی اختیاری KX-TGFA30

KX-TGFA30

گوشی بدون سیم اضافی

این لوازم جانبی با مدل های KX-TGF37 و KX-TGF38 کار می کند

گوشی اختیاری KX-TGFA30

بستن

ویژگیها

گوشی اختیاری KX-TGFA30
1.8 اینچ (4.6 سانتیمتر) تک رنگ تمام نقطه

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    گوشی اختیاری KX-TGFA30