پیام نام تجاری

نام تجاری شرکت

Logo of Panasonic

نام تجاری پاناسونیک در سال 1955 ایجاد شد و اولین بار برای بلندگوی صوتی مورد استفاده قرار گرفت. این نام از دو واژه «پان»، و «سونیک» به معنای صوت  تشکیل شده و به صدایی که شرکت ما برای جهان خلق می کند تعبیر شد.
از سال 2008 به عنوان نام تجاری شرکت قرار گرفته است که بیانگر شرکت، محصولات و خدمات آن است.

تعهد نام تجاری

پاناسونیک به ساختن زندگی بهترو دنیای بهتر
و کمک مداوم  به تکامل جامعه و رضایت مردم درسراسر جهان متعهد شده است

شعارنام تجاری

A Better Life, A Better World