داستان نام تجاری

در ادامه «زندگی بهتر، دنیایی بهتر»، پاناسونیک در زمینه های مختلفی در حال پیشروی است. قدرت و تنوع این پیشرفت را مشاهده کنید.

پاناسونیک زندگی بهتری در منازل، شهرها، خودروها و هرکجا که زندگی در آن جاری است ارائه می دهد.

انرژی هیدروژنی نه تنها پاک است، بلکه در مواقع اضطراری منبعی پایدار از انرژی را فراهم می‌آورد.

از اعماق تاریکی لبخند به ارمغان بیاورید.

یک زندگی بهتر برای مردم دنیا از پاناسونیک

فناوری‌های پیشرفته برنده مسابقات خورشیدی در جهان.

تولید خلاقانه -- محصول به محصول