پاناسونیک در سال 2018 صد سالگی خود را جشن می‌گیرد.
درباره تاریخچه 100 ساله و رویدادهای ویژه سالگرد تأسیس اطلاعات کسب کنید.

تاریخچه بازاریابی پاناسونیک در منطقه آزاد خاور میانه وآفریقا

درژانویه 1۹۹6 پاناسونیک گلف در دوبی بعنوان اولین شرکت فروش در خاورمیانه تاسیس شدوصادرات به کشورهای همسایه در منطقه از سر گرفته شد.همراه با سیاست های محلی سازی برای انتقال فعالیتهای فروش و صادرات در نزدیکی بازار واقعی در سال 2001 دفتر بازاریابی پاناسونیک در خاورمیانه در دوبی به عنوان مقر بازاریابی منطقه ای برای خاور میانه تاسیس شدودر سال2012 با گسترش دامنه خود جهت پوشش بازار آفریقا نام شرکت به بازاریابی پاناسونیک در آفریقا و خاورمیانه تغییر یافت.

تاریخچه پاناسونیک

تاریخچه پاناسونیک به زمانی که کونوسوکه ماتسوشیتا کارخانه لوازم خانگی الکتریکی ماتسوشیتا را در سال 1۹18 تاسیس کرد، برمی گردد. که چگونه تکامل و توسعه شرکت را به یکی از شرکتهای الکترونیک پیشرو در جهان امروز مبدل ساخت.

بنیانگذار، کونوسوکه ماتسوشیتا

لینکهای مرتبط

موزه، معرفی کننده زندگی کونوسوکه ماتسوشیتا و نقاط عطف متعددی است که توسعه پاناسونیک را نشان می دهد.

Panasonic Corporationو  روزنامه Mainichi بر سر اجرای  پروژه مشترک کپسول زمان در جشن نمایشگاه جهانی ژاپن به توافق رسیدند 1970  EXPO '70