مشارکت ها

مشارکت های جهانی

حمایت جهانی پاناسونیک براساس پشتیبانی ازوقایع و فعالیتهایی که طنین اندازفلسفه ما درکمک به جامعه بوسیله فراهم آوردن بالاترین سطح تکنولوژی است ،می باشد

المپیک

پاناسونیک به عنوان شریک رسمی المپیک در سراسر جهان با تجهیزات صوتی-تصویری مدرن خود بیش از 25 سال است که بازی های المپیک را حمایت می کند

پاناسونیک حمایت خود را در بازی های پارالمپیک هم با امضای قرارداد پشتیبانی مالی در سطح بالا به عنوان اولین شرکت ژاپنی نیز بسط داده است.

پاناسونیک با برخورداری از مجموعه گسترده ای از فناوری ها و گنجینه ای از تجربه به ارائه طیف وسیعی از راه حل ها ادامه می دهد تا به مردم در سراسر دنیا برای به اشتراک گذاشتن اشتیاق و هیجانشان و به ورزشکاران در ارائه بهترین عملکرد زندگیشان کمک کند.

Logo of Worldwide Olympic Partner Panasonic
Logo of Worldwide Paralympic Partner Panasonic

میراث جهانی یونسکو

پاناسونیک در همکاری با یونسکو از سال 1995 تقویم میراث جهانی را به عنوان بخشی از شراکت ما برای محافظت از سایت های میراث جهانی یونسکو ارائه کرده است.

لینکهای مرتبط

Kid Witness News (KWN: به معنی اخبار شاهد کودکان) یک برنامه عملی آموزش ویدیویی جهانی برای کودکان مدارس ابتدایی و راهنمایی است که پاناسونیک از آن حمایت می کند.