بیانیه حریم شخصی

 

حریم خصوصی شما برای ما مهم است. این بیانیه حفظ حریم خصوصی توضیح می دهد که دفتر بازاریابی پاناسونیک در خاورمیانه و آفریقا ، شرکت مادر خود و شرکتهای تابعه و وابسته به ("پاناسونیک" ، "ما" ، "به ما" ، "برای ما") اطلاعات شخصی که از     طریق وبسایت را بدست می آورد را استفاده می کند.  URL: http://www.panasonic.com

 

"اطلاعات شخصی" اشاره دارد به تمام و هرگونه اطلاعات مربوط به شما (از جمله، اما نه محدود به نام خود،شماره تماس، آدرس ایمیل،آدرس پستی ، رمز عبوروآدرس پروتکل اینترنت) که توسط ما از طریق دسترسی شما به و یا استفاده از وب سایت به دست آمده است.

 

این بیانیه دسترسی و استفاده از وب سایت (از جمله ارائه اطلاعات شخصی خود را) به منزله رضایت خود به پردازش و انتقال اطلاعات شخصی خود را در مطابق با این بیانیه حفظ حریم خصوصی می داند.

 

به منظور ارایه خدمت بهتر به شما ، ممکن است ما این بیانیه حفظ حریم خصوصی را زمان به زمان به روز رسانی نماییم. ما شما را تشویق می کنیم که به صورت دوره ای این فایل را بررسی کنید تا از هر گونه تغییر در این بیانیه حفظ حریم خصوصی آگاه شوید.

۱. جمع آوری و استفاده

ما ممکن است اطلاعات زیر را هنگامی که شما دسترسی به وب سایت دارید را جمع آوری کنیم : ۱.۱

الف) آمار دسترسی به وبسایتهای ناشناس جمع آوری شده توسط شما به عنوان فهرست وب سایت

ب) اطلاعات شخصی که شما آگاهانه وارد می کنید این امکان را فراهم می کند که شما (۱) محصول خود را ثبت کنید (۲) ثبت نام برای اطلاعات مربوط به محصول (۳) شرکت در فعالیتهای بازاریابی مستقیم مانند پروموشنهای آنلاین ، نظرسنجی ، و قرعه کشی و / یا (۴) با ارایه یک سوال و یا ارایه بازخورد و یا یک تقاضا ازما ، (۵) و یا انجام یک معامله از طریق وبسایت ما.

 

۱.۲ ما همچنین ممکن است به جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی از اشخاص دیگر درگروه پاناسونیک و یا از شخص ثالث که قانون ممکن ساخته است و همچنین به عنوان نمایندگی مجاز و فروشندگان انتقال اطلاعات در مورد شما از جمله ، اما نه محدود به عوامل تامین کنندگان ما استفاده کنیم.

 

۱.۳ ممکن است شما موافقت می کنید که اطلاعات شخصی شما را به استفاده از :

الف) نظارت بر استفاده از سفارشی کردن، اندازه گیری و بهبود خدمات ، محتوا و تبلیغات

ب) ارائه خدمات و پشتیبانی از مشتری درخواست شما

ج) اجازه می دهد تا شما در مسابقات و نظر سنجی ها  شرکت کنید.

د) بازاریابی ، به روز رسانی و خدمات ارائه می دهد و ارسال تبلیغات درخواستی و

ه) جلوگیری از فعالیتهای به طور بالقوه ممنوع یا غیر قانونی و / یا اجرای شرایط توافقنامه استفاده

 

. ۱.۴ ما نباید مسئول خطاهای ورودی داده ها ناشی از ثبت نام و یا تسلیم خود از اطلاعات شخصی باشیم

۲. کوکی ها و پیگیری منفعل

۲.۱"کوکی" یک عنصر داده است که می تواند به مرورگر شما فرستاده شود. مرورگر شما ممکن است آن را بر روی سیستم شما ذخیره کند براساس تنظیمات شما که بر روی مرورگر شما تنظیم شده است. کوکی ها اطلاعات را در مورد سیستم عامل خود را از جمله ، اما نه محدود به ، نوع مرورگر، و آدرس پروتکل اینترنت جمع آوری می نماید. .

 

۲.۲ وب سایت گاهی اوقات با استفاده از کوکی ها به منظور افزایش اطلاعات و خدمات ارائه شده  و دسترسی به مرور وب سایت را راحت تر می سازد. این وب سایت به کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات که اجازه می دهد آن را شما به جز در مواردی که در آن توافق کرده اید که به ارائه چنین اطلاعاتی را از قبل شناسایی استفاده نمی کنند.

 

۲.۳ شما باید گزینه ای را برای پیکربندی مرورگر اینترنتی خود انتخاب کنید که شما را هنگام دریافت کوکی مطلع سازد و به شما این شانس را بدهد که تصمیم گیری نمایید. علاوه بر این ، شما بایدگزینه ای را برای مسدود کردن تمام کوکی ها داشته باشید. لطفا توجه داشته باشید ، با این حال  که اگر شما حاضر و یا درغیراین صورت دسترسی کوکی ها را مسدود نمایید شما ممکن است قادر به استفاده از تمام قابلیت های موجود در وب سایت نباشید.

 

۳. دسترسی، اصلاح و برداشت رضایت

۳.۱ ما به افراد دسترسی به اطلاعات شخصی خود را که در آن به اعتقاد ما مناسب است ، از جمله در شرایطی که در آن شما حق دسترسی و بررسی اطلاعات شخصی شما تحت حفاظت از داده ها قابل اجرا و قوانین حفظ حریم خصوصی را به ما ارائه می کنند می دهیم. اگر می خواهید برای دسترسی ، به روز رسانی و یا برداشت رضایت برای استفاده از اطلاعات شخصی شما را از طریق وب سایت را مشاهده کنید، یا به هر گونه سوالات در مورد پردازش چنین اطلاعاتی ، لطفا با ما تماس بگیرید همانطور که در بخش ۸ مشخص شده است.

۴. نقل و انتقالات بین المللی و ذخیره سازی

۴.۱ اطلاعات شخصی که ما از شما جمع آوری کرده ایم ممکن است منتقل شده و ذخیره شده باشد در یک مقصد در سراسر مرزهای بین المللی که در صورت لزوم برای پردازش با مطابق با شیوه های کسب و کار استاندارد پاناسونیک . با ارسال اطلاعات شخصی شما ، شما با ذخیره یا پردازش این اطلاعات به توافق رسیده اید.

۵.امنیت و پادمان

۵.۱ ما تلاش معقول تجاری می کنیم تا با استفاده از پادمانهای امنیتی مناسب برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما در مقابل دسترسی های غیر مجاز و یا از دست دادن اتفاقی.

 

۵.۲ کارکنان ما آگاه هستند از اهمیت حفظ محرمانه بودن اطلاعات شخصی جمع آوری شده.

 

۵.3 ما به شما توصیه می کنیم که احتیاط را در حفاظت از اطلاعات شخصی خود هنگامی که شما بر روی اینترنت هستید داشته باشید. در حالی که ما در تلاش برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما هستیم ، ما قادر به ارائه تضمین مطلق برای امنیت اطلاعات شما بر روی اینترنت نیستیم.

 

۴.۵ جایی که ما به شما (و یا جایی که شما  انتخاب کرده اید) یک رمز عبورداده ایم  که شما را قادر به دسترسی به قسمت های خاصی ازوب سایت می نماید ، شما مسئول محرمانه نگه داشتن این رمز عبور هستید. ما شما را از به اشتراک گذاشتن این رمز عبور با هر کسی منع می کنیم.

۶. افشا و نگهداری

۶.۱ ما ممکن است اطلاعات شخصی شما را به اشخاص دیگر در گروه پاناسونیک ، نمایندگیهای مجاز فروش و فروشندگان مجاز ما و همچنین تامین کنندگان و عوامل ما در مطابق با بخش ۴.۱ در هدف استفاده شرح داده شده در بخش ۱.۳ ، ارایه دهیم ، اما طلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث دیگر بدون اجازه شما ارایه نمی دهیم، مگر

 

الف) مورد نیاز برای انجام این کار در انطباق با هر قانون، مقررات ، حکم و یا دادگاه سفارش ؛

ب) پس از درخواست دولت، قانونی و یا اجرای قانون آژانس ؛

ج) برای بررسی و کمک به جلوگیری از تهدیدات امنیتی ، تقلب و یا دیگر فعالیت های مخرب ؛

د) برای به اجرا درآوردن / حفاظت از حقوق و خواص پاناسونیک و یا وابسته به آن ، یا

ه) برای حمایت از حقوق و یا امنیت شخصی از کارکنان پاناسونیک و اشخاص ثالث.

 

۶.۲ اطلاعات شخصی شما را برای طولانی تر از مدتی که لازم است برای آن دسته از اهداف که برای آنها جمع آوری شده نگهداری نمی کنیم.

۷. حمایت از کودکان

 ۷.۱ اگر سن شما زیر ۱۸ سال می باشد، لطفا از ارائه هر گونه اطلاعات شخصی بدون اجازه از پدر و مادر خود و یا سرپرست قانونی خودداری نمایید.

۸. وبسالیتهای شخص ثالث و سایتهای رسانه های اجتماعی

۸.1 وب سایت ممکن است دارای لینکهای در خود به وب سایت های دیگر به میزبانی توسط اشخاص ثالث که به شیوه های حفظ حریم خصوصی ممکن است از ما متفاوت باشد دارا باشد. ما محتویات انها را تایید نمی کنیم و یا به آنها هیچ گونه اطلاعاتی در مورد این وب سایتهای شخص ثالث و برای شیوه های حفظ حریم خصوصی و یا محتوای این سایت مسئول نخواهیم بود ، حتی اگر آنها به عنوان بخشی ازوب سایت به نظر میرسد . اطلاعات شخصی که شما انتخاب می کنید تا برای ارائه به یا این است که بوسیله چنین اشخاص ثالثی جمع آوری شده توسط این بیانیه حفظ حریم خصوصی پوشش داده نمی شوند . اگر شما این لینک را کلیک کنید و یا در غیر این صورت بازدید از هر وب سایت شخص ثالثی ، لطفا فایل سیاست حفظ حریم خصوصی مربوطه رامطالعه نمایید.

 

۸.2 وب سایت ممکن است ویژگیهای رسانه های اجتماعی را دارا باشد که شما را قادر به اشتراک گذاشتن اطلاعات با شبکه های اجتماعی خود و برای ارتباط برقرار کردن با ما در سایت های مختلف رسانه های اجتماعی ارائه می کنند. شما با استفاده از این ویژگی ممکن است درجمع آوری و یا به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد شما با توجه به ویژگی ، . لطفا سیاست حفظ حریم خصوصی و تنظیمات در سایت های رسانه های اجتماعی که شما با آن در تعامل به اطمینان حاصل شود که شما را در درک اطلاعای که می تواند توسط این سایت ها به اشتراک گذاشته بخوانید.

 

 ۸.3 ما به صراحت حداکثر حد مجاز در قانون هرگونه مسئولیت برای امنیت و یا شیوه های حفظ حریم خصوصی و یا اداره شده توسط اپراتورها از وب سایت های شخص ثالث و سایت های رسانه های اجتماعی انکارمی کنیم.

۹. اطلاعات تماس

۹.1 اگر شما نیازمند دسترسی به کمک و یا به روزرسانی اطلاعات شخصی شما که ما جمع آوری کرده ایم و یا اگر شما هرگونه سوال مربوط به این بیانیه حفظ حریم خصوصی را دارید لطفا به مسئول خدمات رسانی به مشتری ها در آدرس ایمیل زیر ایمیل بزنید: CustomerCare@ae.panasonic.com

۱۰. عمومی

۱۰.1این بیانیه حفظ حریم خصوصی بیانگر هدف ما برای حفظ و استفاده از اطلاعات شخصی شما می باشد. شما ممکن است با این حال ، در ارتباط با هر گونه محصولات یا خدمات خاص ارائه شده توسط ما و یا یک عضو گروه پاناسونیک ، با سیاست های حفظ حریم خصوصی و یا اظهارات که مکمل این بیانیه حفظ حریم خصوصی ارائه شده است در ارتباط باشید.