#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

ES-WD62

ES-WD62

اپیلاسیون سریع

با کف نرم در

حمام و زیر دوش

ES-WD62

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

مراقبت از کل بدن با چهار ضمیمه

مراقبت از کل بدن با چهار ضمیمه

تعداد زیادی ضمائم برای برطرف کردن همه نیازهای اپیلاسیون شما.

سر اپیلاتور بزرگ مخصوص قسمت های پهن مانند بازوها و پاها است. دیسک های دوتایی پهن با 48 انبرک موچین موهای بلند و ظریف را خیلی سریعتر و مؤثرتر می گیرد.
سر کوچک مخصوص قسمت های ظریف مانند زیر بغل و خط بیکینی می باشد.
درپوش نرم از شانه شدن موها توسط دیسک های موچین در تماس با پوست جلوگیری می کند،‌ این ویژگی مخصوص کسانی است که اپیلاسیون نرمتری می خواهند.
درپوش مخصوص افراد مبتدی تا حدودی روی دیسک های اپیلاسیون را می پوشاند تا افراد کم تجربه تر اپیلاسیون راحت تری را تجربه کنند.

اپیلاسیون نرم با کف مرطوب کننده

اپیلاسیون نرم با کف مرطوب کننده

برای اپیلاسیون نرم با صابون یا ژل در حمام یا زیر دوش استفاده کنید.
آب گرم و صابون پوست را نرمتر می کند و منافذ را باز می کند،‌ و باعث می شود که موهای نرم از ریشه جدا شوند.

ویژگیها

ES-WD62
خشک و مرطوب
سر مخصوص اپیلاسیون پاها/بازوها
سر اپیلاسیون برای زیر بغل و خط بیکینی

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر