#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

اپیلاتور ES-WD72

ES-WD72

اپیلاسیون سریع

با کف نرم در

حمام و زیر دوش

ES-WD72

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

مراقبت از کل بدن با پنج ضمیمه

مراقبت از کل بدن با پنج ضمیمه

دستگاهی چندکاره راحت برای اپیلاسیون،‌ اصلاح و موزنی. سر اپیلاتور بزرگ برای قسمت های پهن مانند بازوها و پاها ایده آل است. دیسک های دوتایی پهن با 48 انبرک موهای بلند و ظریف را بسیار سریعتر و مؤثرتر می گیرد.
سر کوچک مخصوص قسمت های ظریف مانند زیر بغل و خط بیکینی می باشد.
سر اصلاح با شانه بیکینی اضافی برای کوتاه کردن موهای بلندتر قبل از اپیلاسیون یا زدن موهای قسمت بیکینی. علاوه بر این،‌ درپوش نرم برای کسانی که اپیلاسیون نرمتری می خواهند و درپوش مخصوص افراد مبتدی تا حدودی روی دیسک های اپیلاسیون را می پوشاند تا اپیلاسیون راحت تر انجام شود.

اپیلاسیون نرم با کف مرطوب کننده

اپیلاسیون نرم با کف مرطوب کننده

برای اپیلاسیون نرم با صابون یا ژل در حمام یا زیر دوش استفاده کنید. آب گرم و صابون پوست را نرمتر می کند و منافذ را باز می کند،‌ و باعث می شود که موهای نرم از ریشه جدا شوند.

ویژگیها

اپیلاتور ES-WD72
خشک و مرطوب
سر مخصوص اپیلاسیون پاها/بازوها
شانه و سر مخصوص اصلاح بیکینی

لوازم جانبی

accessory-image

WES9752

تیغه داخلی جایگزین

accessory-image

WES9753

فویل بیرونی جایگزین

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  اپیلاتور ES-WD72

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English