سشوارEH-ND۵۲

EH-ND52

بستن

ویژگیها

سشوارEH-ND۵۲
قوی
۱۵۰۰وات
امکان تنظیم ۳ درجه حرارت
پرسرعت، تنظیم ، خنک
بی نهایت بی صدا
سرعت ۴۹ دسی بل ( ۵۵دسی بل با عملکرد پرسرعت )

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر