#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

اتوی موی کم حجم مدل EH-HW19

EH-HW19

صاف کردن آسان با شانه برای برطرف کردن گره مو

اتویی که موهای شما را با شانه

صاف و براق می کند

EH-HW19

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

صفحه با شانه ‌‌ای برای برطرف کردن گره، صاف کردن مو را آسان می کند

صفحه با شانه ‌‌ای برای برطرف کردن گره، صاف کردن مو را آسان می کند

با شانه مخصوص که در طرفین صفحه قرار داده شده است دیگر لازم نیست موهای خود را شانه کنید. می توانید به آسانی به حالت صاف و دلخواه خود برسید.
1. برطرف کردن گره های مو برای صاف کردن آن
2. افزودن انبساط مناسب برای صاف کردن بهتر
3. شانه کردن برای براق سازی

کم حجم و راحت

کم حجم و راحت

این اتو سبک، کم حجم و در دست گرفتن آن راحت است. این اتو مجهز به سرپوشی برای نگهداری آسان و هوشمند پس از استفاده است.

تنظیم دمای 200 درجه سانتیگراد برای صاف کردن سریع و بیش از حد

تنظیم دمای 200 درجه سانتیگراد برای صاف کردن سریع و بیش از حد

صفحه به دمای 200 درجه سانتیگراد می رسد تا سریع بتوانید موهای خود را صاف کنید.

ویژگیها

اتوی موی کم حجم مدل EH-HW19
شانه برطرف کردن گره مو
تنظیم دمای 200 درجه سانتیگراد
کم حجم و راحت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    اتوی موی کم حجم مدل EH-HW19