ژل محافظ ناخن مدل ES-WC۳۰

ES-WC30

بستن

ویژگیها

ژل محافظ ناخن مدل ES-WC۳۰
دارای ۴ ضمیمه
مجهز به سوهان تغیر شکل ،پاک کننده ، گوشه گیرناخن، سوهان از بین بردن ژل
طراحی جدید باریک
قابل استفاده بروی ناخن مصنوعی

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  ژل محافظ ناخن مدل ES-WC۳۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English