مجتمع دوقلو لنز 2D/3D دوربین فیلم برداری HDC-Z۱۰۰۰

مجتمع دوقلو لنز 2D/3D دوربین فیلم برداری HDC-Z۱۰۰۰

HDC-Z10000

حرفه ای شدن پاسخ پاناسونیک است.

یک دوربین فیلمبرداری با لنز دوکاره 2D/3D همراه با سیستم جفت 3MOS برای تصاویر حرفه ای 2D و 3D. همراه با کنترلهای دستی مختلف مانند حلقه های سه گانه تنظیم ، برای استفاده حرفه ای. AVCHD 3D/ برای ضبط بصورت بصورت متوالی

HDC-Z10000

بستن

ویژگیها

مجتمع دوقلو لنز 2D/3D دوربین فیلم برداری HDC-Z۱۰۰۰
تصویربرداری نمای نزدبک 3D تا فاصله ۴۵ سانتیمتری
کارکرد دستی برای تنظیم تصاویر مورد درخواست
سیستم صوتی با ورودیهای XLR و همخوان با Linear PCM

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مجتمع دوقلو لنز 2D/3D دوربین فیلم برداری HDC-Z۱۰۰۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English