دوربین فیلمبرداری فعال HX-DC۳

HX-DC3

دوربین را در جیب خودگذاشته وبه هر کجا که می خواهید بروید

دوربین فیلمبرداری کم حجم و مدرن فعال

HX-DC3

بستن

مشخصات

ویژگیها

دوربین فیلمبرداری فعال HX-DC۳
رنگها:
Color:سیاه:HX-DC3-K
Color::HX-DC3-R
Color:سفید:HX-DC3-W
کوچک وکم وزن
وزن کمتر از۶اونس/۱۶۲گرم
زوم هوشمند /اپتیکال زوم
۱۵برابر/۵برابر
ضبط تصویر کامل HD
۱۹۲۰ x ۱۰۸۰

لوازم جانبی

accessory-image

VW-VBX070

بسته باطری

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دوربین فیلمبرداری فعال HX-DC۳

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English