لومیکس DMC-SZ5

لومیکس DMC-SZ5

DMC-SZ5

دوربین زوم شیک همراه با Wi-Fi داخلی

DMC-SZ5

بستن

ویژگیها

لومیکس DMC-SZ5
Wi-Fiداخلی
۱۴.۱مگاپیکسل
۱۰برابرزوم اپتیکال

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  لومیکس DMC-SZ5

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English