لنزلومیکس G مدل H-FS۱۰۰۳۰۰

H-FS100300

واریو لومیکس ۳۰۰-۱۰۰ میلیمتری / F۴.۰-۵.۶ASPH/ MEGA O.I.S

لنززوم تله فتو۱۰۰-۳۰۰ میلیمتری چهارسوم میکرو / ۲۰۰-۶۰۰میلیمتری (معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

LUMIX H-FS100300

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزلومیکس G مدل H-FS۱۰۰۳۰۰
۱۰۰-۳۰۰میلیمتر/۲۰۰-۶۰۰میلیمتر(معادل دوربین ۳۵میلیمتری)
فاصله کانونی
F۴.۰(عریض)-F۵.۶ (تله)
دامنه دریچه
φ۶۷mm / ۲.۶۴ inch
سایز فیلتر

لوازم جانبی

accessory-image

DMW-LMCH67

محافظ ام سی

accessory-image

DMW-LMCH67

محافظ ام سی

accessory-image

DMW-LFC67

سرپوش لنز

accessory-image

DMW-LRC1

سرپوش عقبی لنز

accessory-image

DMW-ZL1

اهرم زوم

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  لنزلومیکس G مدل H-FS۱۰۰۳۰۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English