لنزG لومیکس مدل H-HS۳۵۱۰۰

H-HS35100

لنز۱۰۰-۳۵میلیمتر ویرا GX لومیکس / F۲.۸ ASPH /POWER O.I.S

لنززوم تله ۳۵-۱۰۰میلیمتر چهارسوم میکرو/ ۷۰-۲۰۰میلیمتر(معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

H-HS35100

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزG لومیکس مدل H-HS۳۵۱۰۰
۳۵-۱۰۰میلیمتر/۷۰-۲۰۰میلیمترمعادل دوربین ۳۵میلیمتری
فاصله کانونی
F۲.۸
دریچه
φ۵۸mm / ۲.۳ inch
سایزفیلتر

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  لنزG لومیکس مدل H-HS۳۵۱۰۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English