مخلوط کن MX-۱۰۱

MX-101

بستن

ویژگیها

مخلوط کن MX-۱۰۱
۱۰۰۰میلی لیتر
مجهز به یک سرعت چرخش
همراه با 2 آسیاب (خردکن)

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مخلوط کن MX-۱۰۱

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English