کتری برقی NC-DK۱

NC-DK1

بستن

ویژگیها

کتری برقی NC-DK۱
گنجایش ۱.۴ لیتر
صفحه گردان ۳۶۰ درجه
بدنه خارجی سرد

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر