توستر NT-DP۱

توستر NT-DP۱

بستن

ویژگیها

توستر NT-DP۱
توان ۸۵۰ وات
تنظیم ۵ درجه برشته کردن
محفظه گرم نگه دار داخلی

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  توستر NT-DP۱

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English