توسترNT-ZP۱

NT-ZP1

بستن

ویژگیها

توسترNT-ZP۱
۸۵۰ وات
امکان ۷ درجه برشته شدن
نمابشگرهای ال ای دی

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  توسترNT-ZP۱

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English