پلوپزSR-KA۱۵A

SR-KA15A

بستن

ویژگیها

پلوپزSR-KA۱۵A
گنجایش ۷۵۰گرم برنج خام
توان پخت ۶۵۰ وات
مجهز به گرم نگه دارنده تا ۵ ساعت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر