پلوپزSR-KA۱۵FA

SR-KA15FA

بستن

ویژگیها

پلوپزSR-KA۱۵FA
گنجایش ۱.۵ لیتر
توان پخت ۶۵۰ وات
مجهز به گرم نگهدارنده تا ۵ ساعت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر