دستگاه پخش دی وی دی / سی دیDVD-S۶۸

دستگاه پخش دی وی دی / سی دیDVD-S۶۸

DVD-S68

 

دستگاه پخش دی وی دی / سی دی

DVD-S68

بستن

ویژگیها

دستگاه پخش دی وی دی / سی دیDVD-S۶۸
عکس با کیفیت بالا
تبدیل i/p هوشمند و تبدیل به بالای ۱۰۸۰p
در دسترس
نمایش متوالی عکس به صورت JPEG/ پخش MP۳
استفاده آسان
عملکرد چندگانه با یک کنترل از راه دور

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه پخش دی وی دی / سی دیDVD-S۶۸

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English