#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

مینی سیستم SC-AKX۱۶

SC-AKX16

صدای انفجاری خیلی بلند که تا کنون نشنیده اید

مینی چند تکه زیبا با صدای با توان بالا

SC-AKX16

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

اکولابزر ازقبل تنظیم شده

اکولابزر ازقبل تنظیم شده

مهمانی شما را خیلی سرگرم کننده تر می کند.

همراه با اکولایزر از قبل تنظیم شده با تنوع زیاد می توانید نهایت لذت را از ناواع متفاوتی از موزیک ببردید.

ویژگیها

مینی سیستم SC-AKX۱۶
۳۵۰وات (RMS)
توان کلی خروجی
پخش USB
پخش MP۳ با پشتیبانی USB

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مینی سیستم SC-AKX۱۶

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English