مایکروCD سیستم SC-PM۰۴

SC-PM04

بستن

ویژگیها

مایکروCD سیستم SC-PM۰۴
طراحی کم حجم
باس قوی و صدای شفاف
توان خروجی ۱۰ وات
مصرف پایین انرژی
کلید خودکار خاموشی و در حال انتظار ۰.۳W

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مایکروCD سیستم SC-PM۰۴

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English