مایکرو CD سیستم SC-PM۲۰۰

SC-PM200

بستن

ویژگیها

مایکرو CD سیستم SC-PM۲۰۰
طراحی کم حجم
قدرت خروجی ۲۰ وات
پخش از USB
مصرف پایین انرژی
کلید خودکار خاموشی و در حال انتظار با مصرف ۰.۲W

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مایکرو CD سیستم SC-PM۲۰۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English