مینی DVD مدل SC-VKX۲۰

SC-VKX20

بستن

ویژگیها

مینی DVD مدل SC-VKX۲۰
صدای شفاف و پرقدرت
۲۸۰۰w (PMPO) / ۲۵۰w (RMS)
پخش و ضبط USB
انتخاب سریع موزیک
ارتقائ پخش MP۳

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مینی DVD مدل SC-VKX۲۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English