مینی DVD مدل SC-VKX۶۰

SC-VKX60

بستن

ویژگیها

مینی DVD مدل SC-VKX۶۰
صدای شفاف و پر قدرت
۶۶۰۰w (PMPO) / ۶۰۰w (RMS)
دو ووفر عالی ۲۰ سانتیمتری و Bi-Amp
انتخاب سریع موزیک
ارتقای عملکرد MP۳

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مینی DVD مدل SC-VKX۶۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English