مینی سیستم SC-AKX200

SC-AKX200

صدای پرقدرت و واضح

تپش D.Bass صدای پرقدرتی را برای مهمانی پخش می کند و DJ Jukebox به شما امکان می دهد آهنگ هایی را با استفاده از برنامه MAX Juke درخواست کنید. همچنین سازگاری با ®Bluetooth موسیقی بیشتری را با صدایی واضح و پرقدرت برای مهمانی های خانگی مهیج تر در اختیار شما قرار می دهد.

close
^

مشخصات

ویژگیها

مینی سیستم SC-AKX200
صدای پرقدرت و واضح
ووفر بزرگ 16 سانتیمتری
MAX Jukebox
درخواست آهنگ با استفاده از برنامه MAX Juke
دو USB (ضبط و پخش)

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    مینی سیستم SC-AKX200