#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

مینی سیستم SC-MAX370

SC-MAX370

حداکثر کیفیت. حداکثر کنترل. قدرت را احساس کنید.

صدایی واضح و بسیار قدرتمند با 4 ووفر بزرگ خارجی و تقویت کننده سه گانه. دستگاه های سری MAX به شما اجازه می دهد 500 آهنگ ذخیره شده را با استفاده از صداهای نمونه، چرخش صفحه گردان و ارتباط با گوشی هوشمند ترکیب کنید.

SC-MAX370

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

ویژگیها

مینی سیستم SC-MAX370
صدای بسیار قدرتمند و با کیفیت
4 ووفر بزرگ خارجی، آمپلی فایر سه گانه
MAX Jukebox – DJ JUKEBOX
جستجو و درخواست آهنگ همراه با دوستان بوسیله برنامه MAX JUKE
ایستگاه MAX DJ
سازنده نمونه DJ، جلوه MAX DJ، نورپردازی رنگی با منشور

هیجات زده بشو

برنامه MAX Juke پاناسونیک
ویژگی های MAX پاناسونیک

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مینی سیستم SC-MAX370

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English