جاروبرقی سری قوی MC-YL۶۹۱

MC-YL691

بستن

ویژگیها

جاروبرقی سری قوی MC-YL۶۹۱
ماکزیموم قدرت ۱۵۰۰وات
کیسه جمع آوری غباربا ظرفیت۱۵لیتر
دارای فیلتر آنتی باکتری

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    جاروبرقی سری قوی MC-YL۶۹۱