اتوی الکتریکی U شکل مدل NI-E۵۰۰

NI-E500

بستن

ویژگیها

اتوی الکتریکی U شکل مدل NI-E۵۰۰
۱۸۰۰-۲۱۵۰وات
پوشش سطح زیزین تیتانیوم
شیار چرخان بخار

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  اتوی الکتریکی U شکل مدل NI-E۵۰۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English