#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

دوکارکرد در یک اتوی لباس NI-FS600

NI-FS600

سهولت دراتوی لباس ونتیجه نهایی با اتوی بخار

• دوکارکرد در یک دستگاه اتووبخار
• حرارت بالای
• کلید مکث خودکار بخار
• ۲درجه بخار قابل تنظیم
• ۱۰۰دقیقه بخار پیاپی
• مخزن آب جداشدنی (2L)

NI-FS600

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

دو در یک اتو کردن پوشاک میتواند براحتی و با دقت انجام شود

براحتی چین و چروک برطرف میشود.


شما میتوانید به سرعت لباس های چین دار را حتی قبل از خارج شدن از خانه صاف و ردیف سازید. حتی وقتهایی که سرتان شلوغ است قبل از اینکه از خانه خارج شوید.

شروع سریع حدود 60 ثانیه میباشد


اتوی لباس پاناسونیک 2 کاره با شروع فوری شما را قادر میسازد تا لباسهایتان را به سرعت و براحتی صاف و ردیف سازید.

تمام شده زیبا


شما میتوانید از این حالت بخار بی نظیر همانند اتو بخار های معمولی استفاده کنید و چین های زیبای برای لباس های خاص از قبیل شلوار گشاد و کت و شلوار ایجاد کنید.

ملایم نسبت پارچه های ظریف


اتوی 2 کاره میتواند میزان بخار مناسب را با تنظیم کننده بر روی دسته تنظیم کند. شما میتوانید براحتی چین های لباس های مهم را بدون وارد کردن هیچ اسیبی به ان برداشته و صاف کنید

حدود 100 دقیقه بخار مداوم


بخاطر ظرفیت بالای مخزن اب، شما میتوانید بسیاری از لباس هایتان را بدون پر کردن مجدد مخزن اب صاف و اتو کنید.

کلید مکث خودکاربخار:


زمانیکه سر اتو بخار در جای نگهدارنده خود قرار میگیرد بخار متوقف میشود.وقتی اتو را بر میداریم دوباره بخار از سر گرفته میشود.

بخار با دمای ثابت بالا بواسطه ساختار بینظیر که کمترین نشت و تراوش را بهمراه دارد.


اتو پوشاک پاناسونیک 2 کاره بخار را در سر آن ایجاد کرده که منجر به بخار با دمای بالا و نشت و تراوش کمتر میشود.

برای لباس های متفاوت

لوازمی که براحتی قابل استفاده است

ویژگیها

دوکارکرد در یک اتوی لباس NI-FS600
دوکارکرد در یک دستگاه اتووبخار
شروع سریع ۶۰ ثانیه ای
۲درجه بخار قابل تنظیم
-

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    دوکارکرد در یک اتوی لباس NI-FS600