ماشین لباسشوییNA-۱۲۷VB۳

NA-127VB3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشوییNA-۱۲۷VB۳
ظرفیت شستشو ۷ کیلوگرم / ۱۲۰۰ دور در دقیقه
پهنای درب ۳۳ سانتیمتر
راندمان انرژی +++A

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  ماشین لباسشوییNA-۱۲۷VB۳

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English