ماشین لباسشوییNA-۱۴۰VG۳

NA-140VG3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشوییNA-۱۴۰VG۳
ظرفیت شستشو ۱۰کیلوگرم / ۱۴۰۰ دور در دقیقه
پهنای درب ۳۳ سانتیمتر
کاهش مصرف برق وآب بوسیله ECONAVI

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  ماشین لباسشوییNA-۱۴۰VG۳

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English