ماشین لباسشویی NA-F۱۰۰G۳

NA-F100G3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشویی NA-F۱۰۰G۳
گنجایش ۱۰کیلوگرم
کلید شروع مجدد خودکار
ECONAVI
کاهش میزان مصرف برق و انرژی

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    ماشین لباسشویی NA-F۱۰۰G۳