ماشین لباسشویی NA-F۱۴۰H۲

NA-F140H2

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشویی NA-F۱۴۰H۲
گنجایش ۱۴ کیلوگرم
Aquabeat
عملکرد بالای شستشو با حداقل آب
تکنولوژی جدید آب پاشی
۱۵%صرفه جویی در مصرف آب

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    ماشین لباسشویی NA-F۱۴۰H۲