ماشین لباسشویی NA-F۷۰B۳

NA-F70B3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشویی NA-F۷۰B۳
گنجایش ۷ کیلوگرم
Aquabeat
عملکرد بالای شستشو با حداقل آب
تکنولوژی جدید آب پاشی
۲۰%صرفه جویی در مصرف آب

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    ماشین لباسشویی NA-F۷۰B۳