#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

ضبط خبرنگاری RR-XS350

RR-XS350

ضبط خبرنگاری با 2GB حافظه داخلی

عملکرد ضبط بهینه، نه تنها ضبط همراه با زوم است، بلکه با موقعیت های مختلف در کنار موقعیت های شغلی سازگار می شود.

RR-XS350

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

ضبط همراه با زوم

ضبط همراه با زوم

ضبط را روی صدای سخنگو متمرکز می کند

به آسانی و با یک انگشت حالت زوم را انتخاب کنید و میکروفن را به جهتی که می خواهید صدا را ضبط کنید قرار دهید. حالت زوم روی صدای آن جهت تمرکز می کند و بنابراین گفتگو های مهم را از دست نخواهید داد.

حذف نویز

حذف نویز

نویز محیط را برای تولید صدایی واضح کاهش می دهد

حتی در صورتی که صدا در محیطی پر نویز ضبط شده باشد، می توانید آن را به صورت واضح پخش کنید

انتخاب مکان ضبط

انتخاب مکان ضبط

برای مناسب ترین تنظیمات، تنها کافیست موقعیت ضبط را انتخاب کنید

برای دریافت صدایی واضح، می توانید از میان سه موقعیت ضبط انتخاب کنید.

درگاه مستقیم USB

درگاه مستقیم USB

بایگانی آسان اطلاعات بوسیله درگاه مستقیم USB

درگاه USB اشتراک و کپی اطلاعات را آسان می کند.

فیلتر کاهش جزئی

فیلتر کاهش جزئی

ضبط صدای واضح

صداهای محیط که باعث ایجاد نویز می شود، مانند تهویه مطبوع و هواکش را کاهش می دهد تا بتوانید تنها صدایی را که می خواهید به صورت واضح و با کیفیت خوب ضبط کنید.

ویژگیها

ضبط خبرنگاری RR-XS350
ضبط همراه با زوم
ضبط را روی صدای سخنگو متمرکز می کند
حذف نویز
کاهش نویز محیطی
درگاه مستقیم USB
آرشیو آسان اطلاعات از طریق درگاه USB

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  ضبط خبرنگاری RR-XS350

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English