رادیو کاست استریو ۳ تکه RX-CS۴۵

رادیو کاست استریو ۳ تکه RX-CS۴۵

RX-CS45

رادیو کاست استریو ۳ تکه

 

 

RX-CS45

بستن

ویژگیها

رادیو کاست استریو ۳ تکه RX-CS۴۵
کم حجم با بالاترین قدرت خروجی
۲۰۰وات (PMPO)
بلند گوی دوطرفه
ووفر و تویتر سرامیکی ۱۰ سانتیمتری
اکولایزر۴ گانه از قبل تعیین شده
واضح /نرم /پرطنین / صاف

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    رادیو کاست استریو ۳ تکه RX-CS۴۵