دستگاه رادیو یک کاستهRX-M۷۰۳

دستگاه رادیو یک کاستهRX-M۷۰۳

RX-M70M3

دستگاه رادیو یک کاسته

 

RX-M70M3

بستن

ویژگیها

دستگاه رادیو یک کاستهRX-M۷۰۳
صدای قدرتمند و کیفیت بالا
بلنوگوی ۳ طرفه همراه مدار Bi-Amp
بلندگوی مخروطی دو گانه
توان خروجی بالا
۳۰وات

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    دستگاه رادیو یک کاسته RX-M۷۰۳