دستگاه بلندگوی کم حجمSC-MC۰۷

SC-MC07

بستن

ویژگیها

دستگاه بلندگوی کم حجمSC-MC۰۷
ارسال موزیک بدون سیم
تکنولوژی بی سیم بلوتوث
سیستم تمام دیجیتال استربو باصدای شفاف
عملکرد دستگاه بوسیله باطری و رابط USB

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه بلندگوی کم حجمSC-MC۰۷

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English