یخچال جادویی NR-B۵۹۱

NR-B591

بستن

ویژگیها

یخچال جادویی NR-B۵۹۱
گنجایش ۵۹۰ لیتر
سیستم چندگانه بهداشتی
طبقه شیشه ای نشکن (۱۰۰کیلوگرم)

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  یخچال جادویی NR-B۵۹۱

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English